Zittend ziekenvervoer

Wij bieden als taxibedrijf de service om u vanaf uw huisadres naar de fysiotherapeut etc. of naar de haven en vervolgens vanaf Harlingen van en naar elk ziekenhuis in Nederland of buitenland te vervoeren.

Om in aanmerking te komen voor ziekenvervoer gelden onderstaande regels:

Voor wie?
In principe voor iedereen die verzekerd is.

Wat moet u ervoor doen?
Sinds 01-01-2006 is er veel veranderd en is er verschil tussen de vergoedingen door verzekeringsmaatschappijen. U kunt contact opnemen met uw verzekeringsmaatschappij, deze kan u vertellen of u in aanmerking komt voor taxivergoeding. Zo ja, dan krijgt u van de verzekering een vrijwaring voor taxivervoer. Deze vrijwaring kunt u bij ons inleveren.

Wat wordt er wel en niet vergoed?
Dat is afhankelijk van uw verzekeringsmaatschappij, en de soort verzekering.

Eigen bijdrage
U bent door de verzekeraar verplicht een eigen bijdrage aan het taxibedrijf te betalen bij aanvang van de eerste rit. Dit mag contant of u krijgt van ons een nota toegestuurd.
Het bedrag is €95,-

Vervoer per rolstoel
Wanneer u rolstoelgebonden bent en vervoerd wilt worden gelden in principe dezelfde regels als voor zittend ziekenvervoer.

Wat te doen wanneer u niet in aanmerking komt voor ziekenvervoer?
Bent u slecht ter been en wilt u worden vervoerd, maar u komt niet in aanmerking voor vergoeding door het ziekenfonds of de ziektekostenverzekering?
– Misschien komt u in aanmerking voor WVG-vervoer. Informatie en aanvraag bij de gemeente, afdeling sociale zaken.
– U kunt natuurlijk altijd telefonisch bij ons terecht voor verdere inlichtingen.

Wanneer u vervoerd wilt worden door ons bedrijf, op Terschelling of aan de wal, dan is een telefoontje genoeg. Wij regelen alles voor u!

Heeft u vragen? Bel onze centrale 0562-442222 (bij voorkeur tijdens kantooruren).